T20 Şangay’da Enerji Konusuna Odaklandı

14/08/2015

TEPAV’ın organizasyonunda görev aldığı konferansta G20’nin küresel enerji yönetişimi ve enerji politikalarının iklim değişikliği ile mücadele konusunda eşgüdümü ele alındı.

Şangay, 27-28 Temmuz 2015 – TEPAV ile Şangay Uluslararası Çalışmalar Enstitüsü (SIIS), Lowy Uluslararası Politika Enstitüsü, Kore Kalkınma Enstitüsü (KDI) ve Uluslararası Yönetişim Yenilikçilik Merkezi (CIGI) tarafında ortaklaşa düzenlenen T20 konferansında enerji konusuna odaklanıldı.

Konferans, 27-28 Temmuz 2015 tarihlerinde Şangay’da yapıldı. Konferansta, düşük petrol fiyatları çerçevesinde, G20’nin küresel enerji yönetişimi ve enerji politikalarının iklim değişikliği ile mücadele konusunda eşgüdümü ele alındı.

Tartışmalarda ABD kaya gazı devrimi ile küresel ekonomik yavaşlamaya bağlı olarak değişen dünya enerji görünümü ve küresel enerji yönetişimindeki boşluklar ele alındı. Söz konusu boşluklara ilişkin değerlendirmenin doğru bir şekilde yapılabilmesi için, üzerinde uzlaşı sağlanacak bir enerji güvenliği tanımının istikrarlı ve ekonomik enerji, enerjiye eşit erişim ve çevresel açıdan sürdürülebilir enerji konularını da kapsayacak şekilde genişletilmesinin önemi gündeme getirildi. Küresel enerji politikası eşgüdümünün sağlanması için yeni bir kurum oluşturulması gündem maddeleri arasında yer almış olsa da, katılımcılar arasında genel eğilim G20 tarafından enerji alanındaki mevcut kuruluşları (IEA, IEF, OPEC, GECF, ECT ile UNFCCC sekretaryası) güçlendirilmesi yönünde oldu. Enerji politika eşgüdümü tartışması çerçevesinde Çin ve OPEC üyesi olmayan diğer ülkelerin Uluslararası Enerji Ajansı üyeliğine dahil olması senaryoları ile ajansın oy hakkı mekanizması da tartışmalarda dikkat çekilen konular oldu.

Konferansın öğleden sonraki oturumunda, enerji, iklim değişikliği ve G20, düşük karbonlu ekonomiye geçiş, fosil yakıt kullanımının azaltılması ve alternatif enerji kaynaklarına geçiş eğilimleri ayrıntılı olarak tartışıldı.

TEPAV Program Yöneticisi Bengisu Özenç, bu oturumdaki konuşmasında enerji altyapı yatırımlarının sürdürülebilirlik üzerindeki etkilerini doğru kavramanın önemine yer vererek şöyle konuştu:

“Yatırım planları bugünkü haliyle, küresel ekonomiyi orta ve uzun vadede yüksek karbon düzeylerine mahkum etme riskini fazlasıyla barındırıyor. Gerek Türkiye, gerek gelecek yılki Çin başkanlıkları ve hatta Almanya başkanlığı için de altyapı yatırımları G20 gündeminin en öncelikli maddelerinden biri olacak. Bu durum G20 yatırım gündemi çerçevesindeki sürdürülebilirlik kaygılarına yanıt aramak için bir fırsat olarak değerlendirilmeli. Sürdürülebilir altyapı yatırımlarına ilişkin ilkelere, Asya Altyapı Yatırım Bankası, Dünya Bankası ve çoktaraflı kalkınma bankalarının da sürece dahil edilmesiyle küresel bir nitelik kazandırılmalı. Bu, gerek küresel refahın artırılması, gerekse G20’nin meşruiyeti için hayati bir önem taşıyacaktır.”

TEPAV Ticaret Çalışmaları Merkezi Direktörü Bozkurt Aran ise kapanış konuşmasında Türkiye dönem başkanlığının üç önceliği olan yatırım, kapsayıcılık ve uygulama konuları ile bu konuların enerji yönetişimi, güvenliği ve yatırımı meseleleriyle olan yakın ilişkisine değindi. Aran ayrıca söz konusu öncelik alanlarında Çin başkanlığında da devamlılığın sağlanmasının önemini vurguladı.

Konferans sonunda katılımcılar, konferansın somut bir çıktısı olarak G20 üye devletlerine sunulmak üzere ortak bir tebliğ hazırlanmasına katkıda bulundular.