G20, devletlerarası ekonomik işbirliğinin en önemli forumudur. G20 üye ülkeleri global gayrisafi milli hasılanın yüzde 85’ini, global ticaretin yüzde 80’ini ve dünya nüfusunun 3’te 2’sini oluşturmaktadır. Arjantin, Avustralya, Brezilya, Kanada, Çin, Fransa, Almanya, Hindistan, Endonezya, İtalya, Japonya, Kore, Meksika, Rusya, Suudi Arabistan, Güney Afrika, Türkiye, İngiltere, ABD ve Avrupa Birliği G20’nin üye ülkeleridir.

Resmi olarak Asya finansal krizinin hemen sonrasında yedi gelişmiş ülkenin finans bakanlarının kararıyla 26 Eylül 1999 tarihinde kurulmuştur. Açılış toplantısı 19 ülkenin ve Avrupa Birliği’nin finans bakanlarının ve merkez bankası başkanlarının katılımıyla 15-16 Aralık 1999 tarihinde Berlin’de gerçekleşmiştir.

2000’lerin başında katılımların bakanlık seviyesinde tutulduğu G20, 2008-2009 krizinin etkisi ve hızla kötüleşen global ekonomik şartlar sebebiyle ilk defa 2008 yılında Washington’da liderler seviyesinde toplanmıştır. Bu zirvede liderler krize karşı kolektif hareket edilmesine ve ilerideki krizleri önlemeye yönelik taslak hazırlanması kararını almıştır.

2008 yılından bu yana dokuz G20 liderler zirvesi gerçekleştirilmiştir. Ekonomik toparlanmanın ilk evresinde kilit rol oynayan G20 aynı zamanda global ekonomik sistemin sağlamlaştırılmasında, finans kuruluşlarının reformunda ve finansal regülasyonların geliştirilmesinde hala etkin bir şekilde yer almaktadır. Finansal ve ekonomik odağının dışında, G20 kalkınma, işsizlik, ticaret, enerji ve yolsuzluk gibi konularda global çözümler üretmektedir.

2015 Türkiye G20 Dönem Başkanlığı

1 Aralık 2014 itibariyle G20 dönem başkanlığı Türkiye’ye geçmiştir.

2015 yılında G20’nin en önemli başarı kriteri Avustralya dönem başkanlığında alınan yüzde 2’lik global büyüme hedefine yönelik kararların uygulanması ve görev gücü üyelerinin bu hedefe yönelik performansları olacaktır. Bu bağlamda G20 Türkiye başkanlığı kapsayıcı ve güçlü bir kolektif aksiyonu yüzde 2’lik global büyüme hedefi için temel olarak belirlemiştir.

G20 Türkiye, 2015 programını üç ana ayak üzerine kurmuştur: global toparlanmayı güçlendirme, finansal direnci artırma ve sürekliliği artırma.G20 Türkiye başkanlığı aynı zamanda küçük ve orta ölçekli şirketleri ve G20 üyesi olmayan düşük gelirli ülkeleri de kapsayacak bir gündem geliştirmiştir. 2015 G20 liderler zirvesi kasım ayında yapılacaktır.

G20 Alt Grupları

G20’nin ana amaçlarından bir tanesi toplumun farklı kesimlerini bir araya getirerek daha geniş kitlelere ulaşmak ve daha kapsayıcı çözüm önerileri sunmaktir. İlk defa 2009 yılında Toronto zirvesinde iş dünyasının temsilcileriyle yapılan konsültasyonlar farklı kesimlerden aktörlerin beş farklı grupta toplanmasıyla düzenli hale getirilmiştir:

  • İş 20 (Business)- B20
  • Sivil Toplum 20 (Civil Society)-C20
  • Emek 20 (Labor)-L20
  • Düşünce 20 (Think tanks)-T20
  • Gençlik 20 (Young People)-Y20

Her yıl G20 başkanı bu beş grup için lider koordinatör atamaktadır. Atanan bu koordinatörler kendi alanlarında G20 liderlerine sunulmak üzere politika önerileri oluşturmak üzere bu alanlardaki önder kişilerle organizasyonlar düzenlemektedirler. Farklı konuları kapsayan bu alt grupların katkısıyla birlikte G20 daha şeffaf, daha kapsayıcı ve temsil gücü daha yüksek bir yapıya kavuşmuş olmaktadır.